Bayar Zakat Lembaga Amil Zakat Lazismu Lazis Muhammadiyah Yang mengelola Zakat Infaq dan Shodaqoh secara amanah, dan terpercaya. Menerima Zakat dan donasi Anda

Bayar Zakat - Lembaga Amil Zakat Lazismu Lazis Muhammadiyah Yang mengelola Zakat Infaq dan Shodaqoh secara amanah, dan terpercaya. Menerima Zakat dan donasi Anda

Penerimaan Zakat

BAYAR ZAKAT SEKARANG

Perhitungan Zakat Penghasilan

Perhitungan Zakat Harta (Maal)

Harga emas per gram = Rp 700.000 Harga perak per gram = Rp 8.000

Perhitungan Zakat Perniagaan

ProgramZakat

Daftar Program Zakat Sesuai Dengan Pilihan Anda

Zakat Lazismu

Zakat

 

Hukum Zakat

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah.

Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

Syarat-syarat Wajib Zakat
a. Muslim
b. Aqil
c. Baligh
d. Memiliki harta yang mencapai nishab

ZAKAT MAAL

Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib di Zakati

  1. Milik Penuh (Almilkuttam)
  2. Berkembang
  3. Cukup Nishab
  4. Lebih Dari Kebutuhan Pokok (Alhajatul Ashliyah)
  5. Bebas Dari hutang
  6. Berlalu Satu Tahun (Al-Haul)

Harta (maal) yang Wajib di Zakati
Binatang Ternak
Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba).

Emas Dan Perak
Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain.

Harta Perniagaan
Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan tersebut di usahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi, dsb.

Hasil Pertanian
Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.

Ma-din dan Kekayaan Laut
Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dll. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dll.

Rikaz
Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

Untuk Konsultasi dan cara menghitung zakat dapat menghubungi:

WA: 0856-1626-222 (Layanan Lazismu)

PROGRAM PEMBERDAYAAN ZAKAT UNTUK PENERIMA MANFAAT
Sejak tahun 2002 Lazismu terus konsisten untuk menjadi problem solver bagi berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Baik itu berkenaan dengan masalah eknomi, pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan mutu kesehatan serta pendidikan masyarakat Indonesia dan penanggulangan bencana melalui pemberdayaan dana Zakat, Infaq dan dana kemanusiaan lainnya.

Berikut adalah jejak pengabdian Lazismu di tengah masyarakat:

Kami mengajak segenap kaum muslimin untuk mendukung program-program yang dilaksanakan oleh Lazismu. Zakat, Infaq dan dana kemanusiaan lainnya yang berasal dari donatur/muzakki akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk transformasi mustahik menjadi lebih baik lagi.

5 Pilar Program Lazismu

 

Salurkan Zakat Anda melalui Lazismu dapat dapatkan manfaat pemotongan pajak dari nilai Pendapatan Kena Pajak Anda.